Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

CleanWash onderkent het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en voert haar diensten dan ook uit met inachtneming van de strengste milieueisen. Daarnaast heeft CleanWash in 2015 met het in bedrijfstellen van de nieuwe locatie aan de Parmentierstraat besloten om volledig CO2 neutraal te gaan produceren en dus geen gasaansluiting meer te nemen.

Pelletkachels

De warmtevoorziening van alle drie de waslijnen wordt gedaan door pelletkachels met pellethout waar Cleanwash tevens leverancier van is. Ook wordt de warmtedamp van de machines weer opgevangen door verschillende warmtepompen waardoor ook dit water weer hergebruikt wordt.

Cleanwash is voortdurend bezig met ontwikkelingen ten opzichte van het MVO en zal in de toekomst dan ook de huidige lijn blijven voortzetten.